March 4, 2024

แผงโซลาร์เซลล์ – คู่มือที่มีประโยชน์สำหรับ Solar ที่ไม่ต้องพูดถึงอย่างสะดวกสบาย

แผงโซลาร์เซลล์เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างแสงธรรมชาติให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยการสะสมรังสี Pv จากดวงอาทิตย์ แล้วเปลี่ยนพลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อการใช้งาน

คำว่า “แผงโซลาร์เซลล์” โซล่าเซลล์ ภาคเหนือ หมายความถึงผลิตภัณฑ์ 2 ประเภทที่โดดเด่นอย่างแท้จริง ซึ่งอุปกรณ์ทั้งสองนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ คือ Solar Thermal Collector

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยสารตั้งต้นที่ซึมผ่านแสง ฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง แหล่งกำเนิดแสง และอย่างน้อยหนึ่งเซลล์สุริยะ วัสดุพิมพ์มีพื้นผิวด้านล่างและพื้นผิวด้านบนตรงข้าม ฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาภาพถ่ายถูกสร้างขึ้นที่พื้นผิวด้านล่าง

แหล่งกำเนิดแสงถูกกำหนดให้ปล่อยแสงที่มีความยาวคลื่นที่กำหนดเพื่อกระตุ้นฟิล์มตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงเพื่อย่อยสลายสารปนเปื้อนบนนั้น มีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ที่พื้นผิวด้านบนของพื้นผิวเพื่อดูดซับและแปลงแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ควรมีแสงแดดมากเกินพอที่จะสามารถทำงานได้ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตพลังงานที่ดีและสะอาดโดยใช้แสงแดด ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เช่นเดียวกับที่ระบุไว้

สิ่งประดิษฐ์ปัจจุบันมุ่งตรงไปยังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีแผ่นกระจกขึ้นรูปด้านบนและด้านล่าง แผ่นกระจกมีประโยชน์สำหรับสิ่งนั้น:

* พวกมันค่อนข้างจะผ่านไม่ได้ต่อสารที่ย่อยสลายได้
*การเสื่อมสภาพของยูวีไม่เพียงพอ
* ฝาครอบกระจกด้านบนช่วยลดการส่องผ่านของรังสีอัลตราไวโอเลตที่ทำลายล้างซึ่งเป็นอันตรายต่อสารที่ปลูก
*กระจกและชิ้นส่วนเซลล์โฟโต-โวลตาอิกจากแสงอาทิตย์ที่ใช้บ่อยมีคุณสมบัติการขยายตัวทางความร้อนที่เปรียบเทียบกันได้ ซึ่งจะช่วยลดความเครียดเชิงกล
*แผ่นกระจกด้านล่างอนุญาตให้ส่งรังสีอินฟราเรดที่ไม่ได้ใช้งานผ่านแผงส่งผลให้แผงระบายความร้อนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
*คุณสมบัติเฉื่อยทางเคมีของแก้วช่วยให้เกิดความเสถียรภายในการเกิดสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
*พื้นผิวของกระจกล้างได้ง่ายด้วยน้ำฝน
*สารเคลือบที่ไม่พึงประสงค์จะถูกลบออกจากแผ่นกระจกได้อย่างง่ายดาย

แผงโซลาร์โฮมเมดขนาดเล็กที่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ DC ขนาดเล็ก ชาร์จแบตเตอรี่ และแม้แต่จุดไฟให้กับหลอดไฟ หากคุณสามารถพัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ขนาดพอเหมาะได้ด้วยตัวเองที่บ้าน คุณจะเห็นว่าคุณมีความยืดหยุ่นในการจัดหาแอมแปร์และแรงดันไฟที่จำเป็นสำหรับให้เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ

จากที่นี่ คุณจะสามารถพัฒนาแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ขึ้น หรือแม้แต่นำแผงที่เล็กกว่ามาต่อเข้าด้วยกันเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านของคุณมากขึ้นเรื่อยๆ ในไม่ช้า คุณจะค้นพบวิธีสร้างแผงโซลาร์เซลล์และพลังงานแสงอาทิตย์นั้นสามารถจ่ายไฟให้กับบ้านทั้งหลังได้

คุณต้องมองหาแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมก่อน คุณสามารถพัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ของคุณเองได้ในราคาเพียง $100 หรือน้อยกว่าโดยการค้นหาแหล่งที่ดีที่สุดและราคาสมเหตุสมผลที่สุด คุณสามารถเริ่มค้นหาองค์กรสีเขียว

องค์กรเหล่านี้จัดหาต้นทุนที่ดีที่สุดและวัสดุคุณภาพสูงให้กับe